Ἑλληνισμός ἸταλίαςI manoscritti dell’Area dello Stretto

 

Archimandrita Antonio Scordino

Ἱστορία τῆς ἐν Κορσικῇ Ἑλληνικῆς Ἀποικίας

 ΙΕ΄. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

Ν. ΦΑΡΔΥ

I Greci Ortodossi nell’Italia Meridionale dall’ottavo alla fine del diciassettesimo secolo

 

Metropolita Gennadios Arcivescovo Ortodosso d'Italia e Malta

2000

SANTI DELLA GRANDE GRECIA - PROSPETTO STORICO

 

Archimandrita Antonio Scordino

La Chiesa ortodossa in Grande Grecia (Italia Meridionale)

 

Archimandrita Antonio ScordinoΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 24-05-2020

Domenica del cieco nato; San Simeone, il giovane, della montagna meravigliosa; Santi Melezio, Stratilate, Giovanni, Stefano, Serapione, Callinico, Marcianna, Palladia, Susanna, Ciariaco, Cristiano e i loro compagni, martiri; San Ciriaco di Euryco.

i santi di domani 25-05-2020

Il terzo ritrovamento del capo di san Giovanni Battista; San Celestino, martire; San Olbiano.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP