Ἑλληνισμός ἸταλίαςI Greci Ortodossi nell’Italia Meridionale dall’ottavo alla fine del diciassettesimo secolo

 

Metropolita Gennadios Arcivescovo Ortodosso d'Italia e Malta

2000

SANTI DELLA GRANDE GRECIA - PROSPETTO STORICO

 

Archimandrita Antonio Scordino

La Chiesa ortodossa in Grande Grecia (Italia Meridionale)

 

Archimandrita Antonio Scordino

Ἱστορία τῆς ἐν Κορσικῇ Ἑλληνικῆς Ἀποικίας

 ΙΕ΄. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΤΑΥΤΗΣ

Ν. ΦΑΡΔΥΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 17-07-2019

Santa Marina, grande martire; San Eufrasio, vescovo di Ionopoli; San Lazzaro del Monte Galesio (la traslazione delle reliquie).

i santi di domani 18-07-2019

San Emiliano di Durostorum, martire; San Giacinto di Amastris, martire; San Pambo; San Atanasio di Clisma, martire; San Marcello, martire; Santi Dasio e Marone, martiri; San Stefano II, patriarca di Costantinopoli; San Giovanni, metropolita di Calcedonia; San Barlaam; San Onisiforo di Cipro.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP