Διοίκησις

ημερομηνία: 31 Jan 2014

Πληροφορίες 

Ἕδρα: Ἡ Βενετία.

Διεύθυνσις: Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, Castello 3422, Campo dei Greci, 30122 Venezia – Italia.
Τηλ. +39-041.52.39.569, fax +39-041.52.27.016, διαδίκτ.: www.ortodossia.it, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..
Χειμερινή  Ἕδρα: Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro in Palatino, Via San Teodoro 7, 00186 Roma.
Μητροπολιτικός Οἶκος καί Γραφεῖον Μητροπόλεως εἰς Rimini: Διὰ τὰς ποιμαντορικὰς περιοδείας τοῦ Μητροπολίτου εἰς μέσην Ἀδριατικῆς καὶ Ἅγιον Μαρῖνον. Διεύθυνσις: Via Emilia 1, 47900 Rimini.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ: Ἡ Αὐτοῦ Σεβασμιότης ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ, Ὑπέρτιμος καὶ   Ἔξαρχος Νοτίου Εὐρώπης.

Πρωτοσύγκελλος: ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Εὐάγγελος Ὑφαντίδης (τηλ. +39-328.06.03.141).

Ἰδιαίτερον Γραφεῖον Σεβ. Μητροπολίτου: Ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Κάτσινας, Πρωτοπρεσβύτερος Σεραφεὶμ Κοράλλος καὶ Δρ. Svetlana Bitca.
Γραμματεία Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως: Πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μαδάρος καὶ Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης.
Γραφεῖον Τύπου καὶ Οἰκουμενικῆς Κινήσεως: Διευθυντής: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Συνεργάται: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Δρ. Ἐλισσάβετ Καλαμπούκα Fimiani καὶ Καθηγ. Renato d’ Antiga.


Στοιχεῖα Ἐκκλησιαστικοῦ  Ἔτους 2012-2013
α) Ἱεροὶ Ναοὶ – Ἐνορίαι: 74, β) Κληρικοί: 52 (Ὑποψήφιοι: 8), γ) Μοναχοί – Μοναχαί: 14 (Δόκιμοι: 2), δ) Βαπτίσεις: 525, στ) Γάμοι: 219.


Μητροπολιτικὴ Διοικητική Ὀργάνωσις
Α. Γενικοὶ Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι εἰς Ἰταλίαν: Ι. Κεντρικῆς Ἰταλίας καὶ Λατίου: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Συμεὼν Κάτσινας, ΙΙ. Καμπανίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, ΙΙΙ. Τεργέστης καὶ Περιχώρων: Ἀρχιμανδρίτης Γρηγόριος Μηλιάρης, ΙV. Τοσκάνης καὶ Λιγουρίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, V. Ἀπουλίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀρσένιος, VI. Λομβαρδίας καὶ Πιεμόντε: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Θεοφύλακτος Βίτσος, VII. Φλωρεντίας καὶ Περιχώρων: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νικόλαος Παπαδόπουλος, VIIΙ. Ἐμιλίας-Ρωμανίας: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Διονύσιος Παπαβασιλείου, ΙX. Καλαβρίας: Πρωτοπρεσβύτερος Δανιὴλ Καστρίτσιος, X. Σικελίας: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φέστας, ΧI. Σαρδηνίας: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Παβαλοάια, XII. Κατατζάρο καὶ Περιχώρων: Ὁ Πρωτοπρεσβ. Ἀθανάσιος Μαρκάκης. Β. Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Μελίτης: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξανδρος Ἰωακείμ. Σύμβουλος καὶ συνεργάτης τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου εἰς τὴν χώραν ταύτην ὁ ἐπίτιμος Πρόξενος κ. Παντελῆς Μαϊράγκας. Γ. Γενικός Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος Ἁγίου Μαρίνου καὶ Μέσης Ἀδριατικῆς: ὁ Πρωτοπρεσβύτερος Οἰκουμενικοῦ Θρόνου Σεραφείμ Κοράλλος.


Μητροπολιτικόν Συμβούλιον: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος. Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος. Μέλη: Ἀρχιμ. Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, Πρωτοπρεσβ. Σεραφεὶμ Κοράλλος, Πρωτοπρ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Διονύσιος Ἀρβανίτης, Νικόλαος Σιδηρόπουλος, Νικόλαος Μπάρκας, Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Νικόλαος Μακρῆς, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη.


Πνευματικόν Δικαστήριον: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀναπληρωτής Πρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Τακτικὰ Μέλη: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος καί Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μηλιάρης, Ἀναπληρωματικὰ Μέλη: Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νοταράγγελος-Γιαννέτος καὶ Πρωτοπρ. Ἀνατόλιος Μπίτκας.

Συνεργάται:1) Δρ. Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Ἄρχων Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Νομικὸς Σύμβουλος (Μιλάνο). 2) Δρ. Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Σύμβουλος ἐπὶ Οἰκουμενικῶν θεμάτων (Νεάπολις). 3) Δρ. Giuseppe Buggè, Σύμβουλος ἀνακαινίσεων μονῶν καὶ κατασκευῆς ναῶν (Σεμινάρα Καλαβρίας). 4) Δρ. Giuseppe Putortὶ, Σύμβουλος διὰ τὰς σχέσεις μετὰ τῶν ἀρχῶν (Ρήγιον Καλαβρίας).


Ἐπιτροπὴ Διαχριστιανικῶν Ζητημάτων καὶ Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Ἀνατόλιος Bitca. Μέλη: Ἀρχιμ. Οἰκ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασιόλος, Ἀρχιμ. Συμεὼν Κάτσινας, Ἀρχιμ. Γεώργιος Ἀντωνόπουλος, Ἀρχιμ. Στέφανος Πόπα, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μοϊόλι, Ἀρχιμ. Παῦλος Πατρίκολο, Πρωτοπρ. Ἰωάννης Festa, Πρωτοπρ. Δημήτριος Ντολεάνσκη, Ἡγουμένη Στεφανία, Καθηγ. Renato D’Antiga, Δημήτριος Μαγκλιβέρας, Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἐμμανουήλ Στρατάκης, Βιτάλιος Σολομών.
Ἐπιτροπὴ Μεταφράσεως Λειτουργικῶν Βιβλίων: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Ἰωσήφ Ρεστάνιος, Μέλη:  Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἀρχιμ. Ἀρσένιος, Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φέστα καὶ Καθηγ. Renato D’Antiga.
Ἐπιτροπὴ Ὀρθοδόξου Νεολαίας: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρεσβ. Γεώργιος Κακίτσε, Μέλη: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἀρχιμ. Γρηγόριος Μηλιάρης, Ἀρχιμ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ἀρχιμ. Ἀρσένιος, Πρωτοπρ. Ἀνατόλιος Γκρύτσκιβ, Πρωτοπρ. Δημήτριος Ντολεάνσκη, Ἡγουμένη Στεφανία, Παῦλος Κυπριανοῦ, Μαρία Φραγκιαδάκη, Μαρία–Γκράτσια Πιτσόλ, Βιτάλιος Σολομών, Ρωμανός Κοράλλο.
Ἐπιτροπὴ Ἑλληνορθοδόξων Μελετῶν καὶ Ἐρευνῶν ἐν τῇ Ἰταλικῇ Χερσονήσῳ: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρωτοπρ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Μέλη: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Συμεὼν Κάτσινας, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπα­βασιλείου, Ἀρχιμ. Ἀρσένιος, Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης, Πρωτοπρ. Νικόλαος Μαδάρος, Πρωτοπρεσβ. Δανιὴλ Καστρίτσιος, Πρωτοπρεσβ. Δημήτριος Ντολεάνσκη, Πρεσβ. Γεώργιος Κακίτσε, Ἰωάννης Νταβίλης, Ἰωάννης Ὄπιε, Δημήτριος Παυλίδης, Στυλιανός Μπούρης, Ἐμμανουὴλ Στρατάκης, Βασίλειος La Cava, Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη, Ἐλισάβετ Φιμιάνη καὶ Βιτάλιος Σολομών.
Ἐκπαιδευτικὴ Ἐπιτροπή: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγ­γελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Μέλη: Ἀρχιμ. Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Συμεὼν Κάτσινας, Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μοϊόλι, Ἱερομ. Γαβριήλ, Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Μαδάρος, Πρωτοπρ. Ἀνατόλιος Μπίτκας, Πρεσβ. Σεραφεὶμ Φραγκίνη, Θεόδωρος Δαλαβέκουρας, Νικόλαος Μπάρκας, Πασχάλης Μαρτιάδης, Μαρία Φραγκιαδάκη, Κωνσταντῖνος Agosto, Ἐμμανουὴλ Στρατάκης, Ἰωάννης Νταβίλης, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἰωάννα Παπανικολάου – De Sanctis, Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη, Αἰκατερίνη Ἀλεξίου, Ἀθηνᾶ Ζώρα-Nicolai.
Ποιμαντικὴ καὶ Φιλανθρωπικὴ Διακονία: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Ἀρχιμ. Συμεών Κάτσινας, Μέλη: Ἀρχιμ. Νεκτάριος Μοϊόλι, Ἀρχιμ. Ἀλέξιος Μανδρανικιώτης, Ἀρχιμ. Ἀλέξανδρος Ἰωακείμ, Ἀρχιμ. Παῦλος Πατρίκολο, Πρωτοπρεσβ. Μιχαὴλ Νοταράγγελος-Γιαννέτος, Πρωτοπρεσβ. Δημήτριος Ντολεάνσκη, Ἡγουμένη Σεβαστιανή, Ἡγουμένη Στεφανία, Ἐμμανουὴλ Στρατάκης, Νικόλαος Μακρῆς, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἰωάννα Παπανικολάου – De Sanctis, Ὄλγα Ἀναστασοπούλου, Εἰρήνη Ποντικάκη, Αἰκατερίνη Ἀλεξίου, Ἀντωνία Καλαβρυτινοῦ, Svetlana Bitca.
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μοϊόλης, ὁ ὁποῖος ἐπισκέπτεται Φυλακάς, Νοσοκομεῖα καί ἄλλα Φιλανθρωπικά Ἱδρύματα τῆς Βορείου Ἰταλίας, εἰδικευθείς εἰς τὴν ἱεράν ταύτην ἀποστολὴν, εἶναι ἐντεταλμένος ὑπὸ τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως εἰς τὴν ἐπιτέλεσιν αὐτῆς. Κάθε ἐφημέριος τῆς πόλεως καὶ τῆς περιοχῆς, ἧς προῒσταται, εἶναι ὁ κύριος ἐπισκέπτης καὶ βοηθὸς τῶν ἀρρώστων καὶ τῶν φυλακισμένων.
Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τοῦ Διαδικτίου: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Στυλιανός Μπούρης, Μέλη: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Ἀρχιμ. Νικόλαος Παπαδόπουλος, Ἱερομ. Γαβριήλ, Πρωτοπρεσβ. Δανιὴλ Καστρίτσιος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἰταλίας καὶ Μελίτης ἐκδίδει τὸ ἑβδομαδιαῖον φυλλάδιον «Ἡμέρα Κυρίου» (ἰταλιστί), τὸ ἑβδομαδιαῖον φυλλάδιον «Λόγος Κυρίου» (πολύγλωσσον), καὶ τὸ ἐτήσιον «Ἐγκόλπιον Ἡμερολόγιον» (ἑλληνιστὶ καὶ ἰταλιστί). Ἐπίσης, ἐπευλογεῖ, κατόπιν μελέτης καὶ ἐξετάσεως, ἐκδόσεις καὶ μεταφράσεις Ὀρθοδόξων κειμένων εἰς τὴν Ἰταλικὴν γλῶσσαν.
Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν Ἐκδόσεων: Πρόεδρος: ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ἀντιπρόεδρος: ὁ Πρωτοσύγκελλος Ἀρχιμ. Εὐάγγελος Ὑφαντίδης, Γραμματεύς: Πρωτοπρεσβ. Ἰωσήφ Ρεστάνιος, Μέλη: Ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμ. Θρόνου Ἀθηναγόρας Φασίολος, Ἀρχιμ. Διονύσιος Παπαβασιλείου, Πρωτοπρ. Σεραφεὶμ Κοράλλο, Πρωτοπρεσβ. Νικόλαος Μαδάρος, Πρωτοπρ. Ἀνατόλιος Γκύτσκιβ, Πρεσβ. Σεραφεὶμ Φρανκίνης, Ἰωάννης Φάκης, Στυλιανός Μπούρης, Ἐλισάβετ Φιμιάνη, Ἰζαμπέλα Μπερναρδίνη.

 


Δωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 27-02-2020

San Procopio, il decapolita; San Gelasio l'attore, martire; San Talaleo di Siria; Santi Asclepio e Giacomo; San Stefano di Armatios; San Simone di Cirene; San Geronzio; San Nisio, martire; San Timoteo di Cesarea; San Elia di Trebisonda.

i santi di domani 28-02-2020

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP