ΠΑΣΧΑ 2019

ημερομηνία: 28-04-2019 - Μήνυμα Σεβ. Μητροπολίτου

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ
ΤΟΥ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ κ. κ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ

ΕΛΕΩ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ

ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΙΕΡΩ ΚΛΗΡΩ ΚΑΙ ΤΩ ΕΥΣΕΒΕΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

 

Θεοτίμητoν καί εὐλαβέστατον ποίμνιον,

τῆς Ὀρθοδόξου Μητροπόλεως Ἰταλίας καί Μελίτης!

Ζωή, ἀγάπη, ἐλπίδα καί ἑνότητα εἶναι τά μηνύματα τῆς «Ἑορτῆς τῶν Ἑορτῶν καί Πανηγύρεως τῶν Πανηγύρεων».
Τά δέ δῶρα, τά ὁποῖα ἐκπηγάζουν ἀπό τόν Τάφον τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ εἶναι ἡ χαρά καί ἡ ἀγαλλίασις, ἡ ἐλευθερία καί ἡ σωτηρία.
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, βροντοφωνεῖ, μέ τά κηρύγματά του ὅτι ἡ Ἀνάστασις τοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι διά τόν ἄνθρωπον ἐλευθερία καί σωτηρία.
Ἡ Ἀνάστασις νικᾷ, λοιπόν, τόν θάνατον καί σκορπίζει τήν ζωήν, ἡ ὁποία εἶναι πλήρης φωτός καί ἀληθείας. Ἡ νίκη αὐτή ἀποτελεῖ διά τόν ἄνθρωπον τήν κατάκτησιν τῆς «Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν». Ὅπως διακηρύττῇ ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, Κορυφή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἡ Ἀνάστασις, τό Πάσχα, δέν εἶναι μόνον «σύμβολον ἐξουσίας (δυνάμεως) καί νίκης», ἀλλά εἶναι ἡ Ἀγάπη, Αὐτός ὁ Θεάνθρωπος (Ἄνθρωπος καί Θεός), ὁ ὁποῖος ἐγένετο ἄνθρωπος διά νά σώσῃ τόν γήινον ἄνθρωπον καί νά τόν κάμῃ ἐλέυθερον καί ἅγιον, διότι εἶναι «Εἰκώνα τοῦ Θεοῦ».

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἐν Βενετίᾳ, Ἅγιον Πάσχα 2019

 

† Ὁ Μητροπολίτης

Ὁ Ἰταλίας καί Μελίτης Γεννάδιος


 

Ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης
ΓεννάδιοςΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 15-07-2020

Santi Quirico e Giulitta, martiri; San Lolliano, martire; San Abudemo di Tenedo, martire; Il ritrovamento della testa di santa Matrona di Chio; Santa Asia, la taumaturga.

i santi di domani 16-07-2020

San Atenogene, vescovo di Pidactoe, ieromartire; San Atenogene, martire; San Fausto, martire; San Antioco, martire; I Santi 15.000 Martiri di Pisidia; Santa Giulia di Corsica, martire.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP