πρόγραμμα κηδείας καί ταφῆς ΜητροπολίτουΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

 

Τό πρόγραμμα τῆς κηδείας καί ταφῆς τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Ἰταλίας καί Μελίτης Γενναδίου ἔχει ὡς ἑξῆς:

1. Τρίτη 20 Ὀκτωβρίου, ὥρα 14.00-15.30: Προσκύνησις τοῦ ἱεροῦ λειψάνου εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Νοσοκομείου Santi Giovanni e Paolo τῆς Βενετίας (Cappella di San Lazzaro dei Mendicanti) Ἐν συνεχείᾳ ἀναχώρησις τοῦ σεπτοῦ λειψάνου διά τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων διά ἀνἀγνωσιν τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί Ἀγρυπνίαν.

2. Τετάρτη 21 Ὀκτωβρίου, ὥρα 10.00: Ἐξόδιος Ἀκολουθία εἰς τόν Ἱερόν Καθεδρικόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων. Ἐν συνεχείᾳ ταφή εἰς τό Ἑλληνορθόδοξον Κοιμητήριον Βενετίας.

 

Βενετίa, 17 Ὀκτωβρίου 2020

 

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 29-11-2020

i santi di domani 30-11-2020

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP