ὉμιλίεςΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤῌ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ

ημερομηνία: 18-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΠΡΟΠΟΣΙΣ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ,
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ,
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΕΝ ΚΡΗΤῌ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΔΕΙΠΝΟΝ
(Ἡράκλειον Κρήτης, 18 Ἰουνίου 2016)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ημερομηνία: 20-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
(20 Ἰουνίου 2016)

DURANTE L’ASSEMBLEA DI INAUGURAZIONE DELL’INCONTRO “SETE DI PACE”

ημερομηνία: 18-09-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

INTERVENTO DI
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO

DURANTE LA PREGHIERA DEI CRISTIANI PER LA PACE

ημερομηνία: 20-09-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

MEDITAZIONE
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΟΧ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΖΙΑ ΔΕΙΠΝΟΝ

ημερομηνία: 16-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΟΧ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΖΙΑ ΔΕΙΠΝΟΝ
(Χανιὰ Κρήτης, 16 Ἰουνίου 2016)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΝ Τῌ ΠΛΑΤΕΙᾼ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ημερομηνία: 18-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜ. κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΛΑΜΠΡΙΝΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΕΝ Τῌ ΠΛΑΤΕΙᾼ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(18 Ἰουνίου 2016) 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΚΑΘΕΔΡΙΚῼ ΝΑῼ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ

data: 18-06-2016 - Omelia di S.S. il Patriarca Ecumenico

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


 
 IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLA LAUREA HONORIS CAUSA IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE AL

ημερομηνία: 19-09-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

LECTIO DOCTORALIS
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO

DURANTE L’INCONTRO NELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO A PERUGIA

ημερομηνία: 19-09-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

SALUTO
DI SUA SANTITA’ IL PATRIARCA ECUMENICO
BARTOLOMEO

Discorso di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo

ημερομηνία: 30-06-2004 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

durante il Suo incontro con il Pontificio Consiglio per l’Unità dei CristianiΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 17-05-2021

i santi di domani 18-05-2021

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP