ὉμιλίεςΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ημερομηνία: 20-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚῼ ΝΑῼ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ημερομηνία: 19-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚῼ ΝΑῼ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΝ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΙᾼ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΤΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ В СВЯЩЕННОМ МИТРОПОЛИЧЕМ ХРАМЕ СВЯТОГО МИНЫ В ИРАКЛИОНЕ НА КРИТЕ В СОСЛУЖЕН

ημερομηνία: 19-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ПРОПОВЕДЬ ЕГО БОЖЕСТВЕННЕЙШЕГО ВСЕСВЯТЕЙШЕСТВА ВСЕЛЕНСКОГО ПАТРИАРХА ВАРФОЛОМЕЯ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СВЯТОГО И ВЕЛИКОГО СОБОРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

lors de la divine liturgie célébrée en l’église métropolitaine Saint-Minas d’Héraklion en concélébra

ημερομηνία: 19-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Homélie de Sa toute-Sainteté le Patriarche œcuménique Bartholomaios, président du saint et grand Concile de l’Église orthodoxe

Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Λέσβος, 16 Ἀπριλίου 2016

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΑΥΤῼ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ

ημερομηνία: 04-03-2008 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗΝ ΑΥΤῼ
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΕΡΓΕΣΤΗΣ
(4 Μαρτίου 2008)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΝΑΟΝ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΓΕΝΕΥΗΣ

ημερομηνία: 24-01-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

(Chambésy- Genève, 24 Ἰανουαρίου 2016)

durante il rinfresco nel cortile della Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro il Tirone a Roma

ημερομηνία: 01-07-2004 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Allocuzione di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo
durante il rinfresco nel cortile della Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro il Tirone a Roma

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ Β΄ ΑΓΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ (Σμύρνη, 7 Φεβρουαρίου 2016)

Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΝΑῼ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ (7 Φεβρουαρίου 2016)

ημερομηνία: 07-02-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο ΥΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 17-05-2021

i santi di domani 18-05-2021

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP