αναζητηση

εγγραφο στο newsletter


Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta

Βιβλία

Διαχριστιανικά καί διαθρησκειακά θέματαLA PRIMA EVANGELIZZAZIONE DELLA CINA

 

Archimandrita Evangelos Yfantidis - Dott. Evangelos Marinopoulos

2002

“Predicare il Vangelo della Salvezza: L’apostolo delle Genti Paolo nel pensiero del Patriarca Ecumenico Bartolomeo”

 Relazione al IV Convegno ecumenico nazionale convocato dalla Conferenza Episcopale Italiana a titolo: “Guai a me se non annuncio il vangelo”. Cattolici, ortodossi ed evangelici davanti a Paolo. Siracusa 7-8 maggio 2009

Archimandrita Evangelos Yfantidis

2009

argomento: Ecumenismo

Ἅγιος Γεώργιος - Ἰσλαμ: Εἰσαγωγικὸν σημείωμα

 πρώτη δημοσίευσις ἐν / prima pubblicazione in:
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
PASTORALE DELLA DIASPORA ORTODOSSA

Τόμος πρός Tιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου
Volume di Riconoscenza dedicato a Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e Malta

Βασίλειος Σταυρίδης

2011

Quarant'anni di attività del GIAEN per l'ecumenismo a Napoli

 

Dott.sa Elisabeta Fimiani Calampouka

ΕΚΚΛΗΣΙΣ

 “Εἴμεθα ἀδελφοί”

Αἱ ἐν Βενετίᾳ Χριστιανικαί Ἐκκλησίαι

τῇ 23ῃ Νοεμβρίου 2015

LE PROSPETTIVE DEL DIALOGO ECUMENICO IN ITALIA, DAL PUNTO DI VISTA ORTODOSSO

 Discorso al Convegno “Il futuro di un cammino lungo 100 anni. Edimburgo 1910 tra memoria, identità e progetto”

25 marzo 2010

Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino (ISE)

Archimandrita Evangelos Yfantidis

2010

Chiesa Ortodossa e Concilio Vaticano II

 “Come le Chiese Cristiane (non cattoliche) vedono il Concilio Vaticano II a cinquant’anni dalla sua promulgazione”
incontro di studio e di confronto organizzato dal Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia e dalla Commissione dei Delegati Diocesani per l’Ecumenismo
della Regione Pastorale Nordest
lunedì 4 novembre 2013, Studium Generale Marcianum di Venezia

Archimandrita Evangelos Yfantidis

2013

L’Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta del Patriarcato Ecumenico e i suoi rapporti con la Chiesa Romana, in generale

 Discorso durante l'Incontro tra Presbiteri, organizzato dall'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta e l'Arcidiocesi R.Cattolica di Milano
(28-30 gennaio 2015)

Dott.sa Elisabeta Fimiani CalampoukaΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 23-09-2018

La concezione di san Giovanni Battista; I Santi Andrea, Giovanni, Pietro, Antonino, martiri; Santa Herais e compagni, martiri; Sante Xantipi e Polixenia; I Santi Martiri di Siracusa; San Nicola, il fruttivendolo, neomartire; San Giovanni di Epiro, neomartire.

i santi di domani 24-09-2018

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP