αναζητηση

εγγραφο στο newsletter


Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta

Βιβλία

Διαχριστιανικά καί διαθρησκειακά θέματαOmelia durante la celebrazione del Santo Vespro presso la Cattedrale di San Giorgio dei Greci a Venezia

 

don Francesco Marchesi,

Presidente del Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia

Rapporti cattolico ortodossi

 Discorso durante l'Incontro tra Presbiteri, organizzato dall'Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta e l'Arcidiocesi R.Cattolica di Milano
(28-30 gennaio 2015)

Don Cristiano Bettega

Cattolici e ortodossi insieme verso l’unità. Costruire una spiritualità del dialogo.

 Istituto Francescano di Spiritualità, Pontificia Università Antonianum
Venerdì, 22 gennaio 2016

Dr. Dimitrios Keramidas

I cristiani e l’Islām

 

Archimandrita Antonio Scordino

Quarant'anni di attività del GIAEN per l'ecumenismo a Napoli

 

Dott.sa Elisabeta Fimiani Calampouka

APPELL

 „Wir sind Brüder“

der CHRISTLICHEN KIRCHEN VENEDIGS

23.11.2015

Discussioni sulle questioni che riguardano la Madre di Dio nel protestantesimo americano moderno e doveroso intervento ortodosso

 

Prof. Giovanni Kaloghiru

SIMPOSIO CRISTIANO - Edizione dell'Istituto di Studi Teologici Ortodossi S. Gregorio Palamas

Maria nel dialogo tra le Chiese

 

S. Ecc. Rev.ma Mons. Francesco Pio TamburinoMessagio di Sua Eminenza il Metropolita d' Italia

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 01-12-2022


Notice: Undefined variable: nome in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlx73xOz on line 37

i santi di domani 02-12-2022


Notice: Undefined variable: nome2 in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlx73xOz on line 65

OFFRO 8 PER MILLE PER LA SALVEZZA DEL CREATO

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP