ΚείμεναΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ημερομηνία: 20-12-2016 - Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

CAMMINO COMUNE

Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

La prefazione di S.S. il Papa Francesco in un libro omaggio a S. S. il Patriarca Ecumenico Bartolomeo per il suo venticinquesimo anniversario dell’elezione alla Sede Patriarcale di Costantinopoli

COMPAGNI DI VIAGGIO

Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

La riflessione di S.S. il Papa emerito Benedetto XVI in un libro omaggio a S. S. il Patriarca Ecumenico Bartolomeo per il suo venticinquesimo anniversario dell’elezione alla Sede Patriarcale di Costantinopoli

Ἀνακοινωθέν

Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Περί τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΙΣ

ημερομηνία: 16-04-2016 - Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

τῶν Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου, Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερωνύμου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ

ημερομηνία: 05-04-2016 - Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ημερομηνία: 20-03-2016 - Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΕΠΙ ΤΗι ΣΥΓΚΛΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΞΙΝ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ

ημερομηνία: 22-01-2016 - Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

(Γενεύη, 22 Ἰανουαρίου 2016)

Τα Tweet του Οικουμενικού Πατριάρχη για τη συνάντηση Φραγκίσκου-Κυρίλλου

Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Praying for my brothers in ChristOFFRO 8 PER MILLE PER LA SALVEZZA DEL CREATO

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 29-09-2022

Notice: Undefined variable: nome in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlUiFonx on line 37

i santi di domani 30-09-2022

Notice: Undefined variable: nome2 in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlUiFonx on line 65

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP