αναζητηση

εγγραφο στο newsletter


Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta

Βιβλία

Esegesi BiblicaMan: servant of the city and lord of the world: A thorough comparison between the Creation’s Accounts in Genesis I-2 and in Enuma Elish

 πρώτη δημοσίευσις ἐν / prima pubblicazione in:
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
PASTORALE DELLA DIASPORA ORTODOSSA

Τόμος πρός Tιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου
Volume di Riconoscenza dedicato a Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e Malta

Metropolitan of Bursa Prof. Dr. Elpidophoros

2011

Le Beatitudini

 Le Beatitudini, animate da uno spirito di ottimismo, che proviene dalla salda fede in Dio Sommo Bene, Padre degli uomini, pieno di amore e di vero affetto verso le Sue creature, presentano l’ideale del carattere cristiano (Mt 5, 3-9)

Metropolita Gennadios Arcivescovo Ortodosso d'Italia e Malta

2003

Perché siano come noi una cosa sola

 

di San Simeone il Nuovo Teologo

«Non era ancora giunta la sua ora»

 

Di Sant’Agostino vescovo di Ippona

“Io sono il pane della vita”

 

di San Cirillo di Gerusalemme

La vigna di Dio

 

di Sant’Ireneo di Lione

Il primo e il più grande precetto della Legge

 

di Sant’Ireneo di LioneΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 17-05-2021

i santi di domani 18-05-2021

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP