αναζητηση

εγγραφο στο newsletter


Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta

Βιβλία

Introduzione, storia, ermeneutica



Le principali caratteristiche del culto ortodosso

 

Prof. Evanghelos D. Theodoru

SIMPOSIO CRISTIANO - Edizione dell'Istituto di Studi Teologici Ortodossi S. Gregorio Palamas 2 (1976)





Η ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 Εισήγηση κατά τήν Ζ΄ Ιερατικήν Σύναξιν της Μητροπόλεως Ιταλίας καί Μελίτης (Perugia 1-3.05.2014)

Αρχιμ. Συμεών Κάτσινας





IL CONCETTO SUL SACRAMENTO DEL BATTESIMO E LA NECESSITA’ DEL SACERDOTE

 IX Incontro del Clero Diocesano
Bologna 30 maggio – 2 giugno 2016

Archimandrita Simeon Catsinas





Η μετοχή των πιστών στην Θεία Ευχαριστία σήμερα

 

Δελαπόρτας Χρήστος του Ηλία Υποψήφιος διδάκτορας Pontificio Istituto Orientale Ρώμη





IL TYPIKON DELLA CATTEDRALE DI BOVA

 

Archimandrita Antonio Scordino





Chi celebra il Sacramento del Matrimonio e quali sono le caratteristiche del Matrimonio Cristiano?

 IX Incontro del Clero Diocesano
Bologna 30 maggio – 2 giugno 2016

Presbιtero Vladimir Laiba





ΤΑ ΙΕΡΑ ΑΜΦΙΑ

 

Χρήστος Δελαπόρτας Πτυχιούχος Θεολογίας Α.Π.Θ.





Τα λειτουργικά σκεύη της Ορθόδοξης Εκκλησίας

 

Χρήστος Δελαπόρτας Πτυχιούχος Θεολογίας Α.Π.Θ.





L’istituzione divina del Sacramento del Matrimonio: la parte visibile e l’energia invisibile del Sacramento

 IX Incontro del Clero Diocesano
Bologna 30 maggio – 2 giugno 2016

Protopresbitero Atanasio Marcacci





IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA (METANOIA/CONFESSIONE): CHI CELEBRA IL SACRAMENTO, LA PARTE VISIBILE E LA SUA POTENZA E ENERGIA INVISIBILE DEL SACRAMENTO

 IX Incontro del Clero Diocesano
Bologna 30 maggio – 2 giugno 2016

Protopresbitero del Trono Ecumenico Serafino Corallo



Δωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 23-02-2019

San Policarpo, vescovo di Smirne; Santa Gorgonia; San Alessandro il non dormiente; Santi Giovanni, Mosè, Antioco, Antonino; Santi Zebinas, Policronio, Mosé, Damiano; San Clemente, martire; Santa Tea, martire; San Damiano di Esfigmenou; San Giovanni il mietitore; San Lazzaro del Peloponneso, neomartire.

i santi di domani 24-02-2019

Domenica del figlio dissoluto; Il primo e il secondo ritrovamento del venerabile capo di san Giovanni Battista; San Alessandro di Drizipara, martire; San Regino, vescovo di Skopelos, ieromartire; San Pafnuzio Kefalas; San Antonio, martire; San Teodoro, folle per Cristo.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP