αναζητηση

εγγραφο στο newsletter


Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta

Βιβλία

Introduzione, storia, ermeneuticaCHI CELEBRA IL SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA – LA NECESSITA’ DELLA COMUNIONE

 IX Incontro del Clero Diocesano
Bologna 30 maggio – 2 giugno 2016

Archimandrita del Trono Ecumenico Athenagoras Fasiolo

LA DIVINA LITURGIA: AMORE – AMICIZIA – ECUMENE

 

dott. Christos Delaportas

Chi celebra il Sacramento del Matrimonio e quali sono le caratteristiche del Matrimonio Cristiano?

 IX Incontro del Clero Diocesano
Bologna 30 maggio – 2 giugno 2016

Presbιtero Vladimir LaibaI "Sabati delle Anime"

 

a cura della Chiesa Greco-Ortodossa di San Paolo Apostolo dei Greci, Reggio di Calabria

 


 
 La Divina Eucaristia come sacrificio e la sua relazione con il Sacrificio sulla Croce

 IX Incontro del Clero Diocesano
Bologna 30 maggio – 2 giugno 2016

Protopresbitero Dmitrii Doleanschii

Le preghiere riguardo il celebrante nella Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo

 Relazione al VII Incontro del Clero Diocesano della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale
Perugia, 1 - 3 maggio 2014

Archimandrita Dionisios Papavasiliou

Ορθόδοξο Εορτολόγιο και Λειτουργική Ζωή στη Γερμανία

 πρώτη δημοσίευσις ἐν / prima pubblicazione in:
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ
PASTORALE DELLA DIASPORA ORTODOSSA

Τόμος πρός Tιμήν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γενναδίου
Volume di Riconoscenza dedicato a Sua Eminenza Reverendissima il Metropolita Gennadios Zervos, Arcivescovo Ortodosso d’Italia e Malta

Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Μπασιούδης

2011

L'antichità di un simbolismo liturgico: Il trasporto dei santi Doni (Offertorio) come sepoltura di Cristo

 

Mons. Enrico Galbiati

SIMPOSIO CRISTIANO - Edizione dell'Istituto di Studi Teologici Ortodossi S. Gregorio Palamas 1978-1979 (4-5)

LA SPIRITUALITÀ EUCARISTICA DEL SACERDOTE

 Relazione al VII Incontro del Clero Diocesano della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale

Perugia, 1 - 3 maggio 2014

Archimandrita del Trono Ecumenico p. Evangelos Yfantidis

CHI CELEBRA IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA, PER CHI VIENE CELEBRATO E QUANDO

 IX Incontro del Clero Diocesano
Bologna 30 maggio – 2 giugno 2016

Madre Sebastiana, Igumena del Monastero Ortodosso di Santa Barbara a Montaner (VV)OFFRO 8 PER MILLE PER LA SALVEZZA DEL CREATO

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 11-08-2022

Notice: Undefined variable: nome in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlmr6xjg on line 37

i santi di domani 12-08-2022

Notice: Undefined variable: nome2 in /web/htdocs/www.ortodossia.it/home/w/tmp/htmlmr6xjg on line 65

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP