αναζητηση

εγγραφο στο newsletter


Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta

Βιβλία

Grande Eucologion

 

La Divina Liturgia di San Giovanni Crisostomo

 Regata dall'originale greco in lingua italiana
da Benedetto Kraglievich
Vescovo di Rito greco orientale
prima in Bosnia e Poscia in tutta la Dalmazia, Regusa ed Istria; ora in quiescenza

Benedetto Kraglievich

Venezia, tipografo Ant. di Tom. Filippi, 1855

argomento: Divina Liturgia


 
 Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / DIVINA MISSA

 Divina Missa Sancti Patris nostri Ioannis Chrysostomi, Venetiis M.DC.LXXXVII (in greco e latino) / H Θεία Λειτουργία του εν Αγίοις Πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Εν Βενετία 1687 (ελληνική και λατινική γλώσσα)

Cattedrale di San Giorgio dei Greci, Venezia

ANTIFONE DELLA DIVINA LITURGIA

 

a cura dell'Archimandrita Antonio Scordino

Divina Liturgia detta di San Pietro

 (in disuso da secoli)

a cura dell'Archimandrita Antonio Scordino

Divina Liturgia del santo apostolo ed evangelista Marco

 (in disuso da secoli)

a cura dell'Archimandrita Antonio Scordino

IL RITO DELLA SANTA COMUNIONE

 Contiene tutte le preghiere in italiano:
1. della sera prima (insieme alla Compieta);
2. della mattina del giorno della Comunione;
3. di ringraziamento dopo la Comunione;

con breve insegnamento sul Sacramento.

traduzione a cura dell'Archimandrita p. Stefan POPA

ISODHIKÀ

 

a cura dell'Archimandrita Antonio Scordino

Dossologia per il Nuovo Anno

 

Monastero della Trasfigurazione del Signore e di Santa Barbara, Montaner di Sarmede TVRITO DELLA POSA DELLA PRIMA PIETRA DI UNA CHIESA ORTODOSSA

 

 

a cura dell'Archimandrita Antonio Scordino


 
 IRMI

 

a cura dell'Archimandrita Antonio ScordinoΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 26-05-2020

San Carpo, apostolo dei Settanta, martire; Santi Alfeo, apostolo, Abercio ed Elena, martiri; San Alessandro di Tessalonica, neomartire.

i santi di domani 27-05-2020

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP