Cerca

Newsletter

iscriviti alla newsletter

La tua mail*


Libri e pubblicazioni

Documenti Ufficiali in varie lingue (non italiano)MISIUNEA BISERICII IN LUMEA CONTEMPORANA

 Contribuția Bisericii Ortodoxe la realizarea păcii, dreptății, libertății, fraternității și dragostei între popoare și la înlăturarea discriminărilor rasiale și de altă natură

The Mission of the Orthodox Church in Today’s World

 The contribution of the Orthodox Church in realizing
peace, justice, freedom, fraternity and love between peoples, and in
the removal of racial and other discriminations.

Миссия Православной Церкви в современном мире

 Вклад Православной Церкви в достижение мира, справедливости, свободы, братства и любви между народами и устранение расовой и прочих дискриминацийDona l'otto per mille

Santi di oggi

i santi di oggi 28-02-2021

i santi di domani 01-03-2021

Condividi

Bookmark This

Follow Us

TOP