Κείμενα Οἰκουμενικοῦ ΠατριάρχουDURANTE LA PREGHIERA ECUMENICA NEL DUOMO DI LECCE

ημερομηνία: 01-12-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

SALUTO
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO
BARTOLOMEO

LECTIO MAGISTRALIS IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLA LAUREA HONORIS CAUSA IN ARCHEOLOGIA DELL'UNIVE

Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Lecce, Università del Salento – Aula Magna, 2 Dicembre 2016

DURANTE L’APERTURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2016-2017 DELLA FACOLTA’ TEOLOGICA PUGLIESE

ημερομηνία: 05-12-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

LECTIO MAGISTRALIS
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO
BARTOLOMEO

(Bari, Basilica di San Nicola, 5 Dicembre 2016)

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ 25ΕΤΙΑ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟ

ημερομηνία: 22-10-2016 - Μήνυμα Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ

Durante l’inaugurazione della Chiesa di San Teodoro il Tirone a Roma

ημερομηνία: 01-07-2004 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Discorso di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo

CAMMINO COMUNE

Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

La prefazione di S.S. il Papa Francesco in un libro omaggio a S. S. il Patriarca Ecumenico Bartolomeo per il suo venticinquesimo anniversario dell’elezione alla Sede Patriarcale di Costantinopoli

COMPAGNI DI VIAGGIO

Eγγραφο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

La riflessione di S.S. il Papa emerito Benedetto XVI in un libro omaggio a S. S. il Patriarca Ecumenico Bartolomeo per il suo venticinquesimo anniversario dell’elezione alla Sede Patriarcale di Costantinopoli

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚῼ ΝΑῼ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ημερομηνία: 19-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Ο Μ Ι Λ Ι Α
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

DURANTE LA CERIMONIA FINALE DELL’INCONTRO INTERNAZIONALE “SETE DI PACE”

ημερομηνία: 20-09-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

MESSAGGIO
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO

AI PARTECIPANTI AI LAVORI DEL PANEL A LUI DEDICATO: “IL PATRIARCA BARTOLOMEO: 25 ANNI AL SERVIZIO

ημερομηνία: 19-09-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

SALUTO DI
SUA SANTITA’ IL PATRIARCA ECUMENICO
BARTOLOMEOΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 25-02-2021

i santi di domani 26-02-2021

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP