Κείμενα Οἰκουμενικοῦ ΠατριάρχουΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΟΧ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΖΙΑ ΔΕΙΠΝΟΝ

ημερομηνία: 16-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Π Ρ Ο Π Ο Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΑΥΤΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΤΕΘΕΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΟΧ. κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΤΖΙΑ ΔΕΙΠΝΟΝ
(Χανιὰ Κρήτης, 16 Ἰουνίου 2016)

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΕΝ Τῌ ΠΛΑΤΕΙᾼ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ημερομηνία: 18-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Α Ν Τ Ι Φ Ω Ν Η Σ Ι Σ
ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΝΤΙΜ. κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΛΑΜΠΡΙΝΟΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ
ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΕΝ Τῌ ΠΛΑΤΕΙᾼ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
(18 Ἰουνίου 2016) 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΝ ΕΝ Τῼ ΙΕΡῼ ΚΑΘΕΔΡΙΚῼ ΝΑῼ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΙΤΟΥ

data: 18-06-2016 - Omelia di S.S. il Patriarca Ecumenico

ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ. κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


 
 IN OCCASIONE DELLA CONSEGNA DELLA LAUREA HONORIS CAUSA IN RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE AL

ημερομηνία: 19-09-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

LECTIO DOCTORALIS
DI SUA SANTITA’
IL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO

DURANTE L’INCONTRO NELLA CATTEDRALE DI SAN LORENZO A PERUGIA

ημερομηνία: 19-09-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

SALUTO
DI SUA SANTITA’ IL PATRIARCA ECUMENICO
BARTOLOMEO

Assisi 2016, unità e vita innanzitutto

ημερομηνία: 17-09-2016 - Κείμενο Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

Riflessione rilasciata ad "Avvenire"

Discorso di Sua Santità il Patriarca Ecumenico Bartolomeo

ημερομηνία: 30-06-2004 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

durante il Suo incontro con il Pontificio Consiglio per l’Unità dei Cristiani

Ἐπί τῇ ἡμέρᾳ προσευχῆς ὑπέρ τῆς Προστασίας τοῦ Φυσικοῦ Περιβάλλοντος (01/09/2016)

ημερομηνία: 01-09-2016 - Μήνυμα Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ημερομηνία: 20-06-2016 - Ὁμιλία Α.Θ.Π. Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου

ΟΜΙΛΙΑ
ΤΗΣ Α. Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 31-05-2020

Domenica dei Santi Padri del Primo Concilio Ecumenico; Santi Ermia e Mago, martiri; I Santi Cinque Martiri di Ascalone; San Eustazio, patriarca di Costantinopoli.

i santi di domani 01-06-2020

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP