Πίστις καί ζωή16.02: Memoria di San Faustino vescovo di Brescia (verso il 381)

 

a cura del Protopresbitero Giovanni Festa

Come gli scintilli di un diamante / Ὡς αἱ μαρμαρυγαὶ ἑνός ἀδάμαντος

 Presentazione fotografica, dedicata alla vita e al ministero del Metropolita Gennadios / Φωτογραφική παρουσίασις, ἀφιερωμένη εἰς τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Ἰταλίας καὶ Μελίτης κ. Γεννάδιον, μὲ στιγμιότυπα ἀπὸ τὴν ζωὴν καὶ τὴν διακονίαν του.

2011

Il cosiddetto stile italo-bizantino

 

Costas Tsiropulos

SIMPOSIO CRISTIANO - Edizione dell'Istituto di Studi Teologici Ortodossi S. Gregorio Palamas

09.02: Memoria di San Sabino di Canosa Vescovo (verso il 566)

 

a cura del Protopresbitero Giovanni Festa

09.02: Memoria dei santi ieromartiri MARCIANO, vescovo di Sicilia, FILAGRIO, vescovo di Cipro, PANCRAZIO, vescovo di Taormina

 Il Sinassario ricorda un san Marcello, oriundo antiocheno, ritenuto vescovo della Sicilia. Si tratta forse di un remoto missionario (vescovo) itinerante, del quale restò il ricordo del solo nome e che, col passare del tempo, fu presentato come ‘padre’ di san Pancrazio, forse perché giunto in Sicilia prima di Pancrazio (però può darsi anche che fosse un suo anziano compagno).

a cura della Chiesa Greco-Ortodossa di San Paolo Apostolo dei Greci, Reggio di Calabria

Vespro e Mattutino del 9 febbraio: Memoria del santo martire Niceforo (italiano)

 

Chiesa Greco-Ortodossa della Natività di San Giovanni Battista, TorinoΥποκατηγορίες

Δωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 21-09-2020

Il 21 di questo stesso mese memoria del santo apostolo Quadrato. Lo stesso giorno memoria del santo profeta Giona. Lo stesso giorno memoria del nostro padre tra i santi Giona il sabbaìta. Lo stesso giorno memoria del santo martire Eusebio. Lo stesso giorno memoria dei santi martiri e fratelli di sangue Eusebio, Nèstabo e Zenone. Lo stesso giorno memoria dei santi nostri padri e vescovi di Cipro Melezio e Isacco. Lo stesso giorno memoria di san Prisco martire. Lo stesso giorno memoria dei santi sei martiri, che erano scudieri di Massimiano.

i santi di domani 22-09-2020

Il 22 di questo mese memoria del santo ieromartire Focà il taumaturgo che raggiunse la perfezione col martirio in un bagno portato ad altissimo calore. Lo stesso giorno memoria di san Focà il giardiniere. Lo stesso giorno memoria del santo martire Isacco e di san Martino. Memoria dei santi ventisei beati martiri di Zogràfou perseguitati dai latinòfroni, l’imperatore Michele VIII Paleòlogo e il patriarca Giovanni Vecco: Furono arsi vivi dopo essersi rifugiati sulla cima della torre del monastero.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP