Κείμενα Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως

Πρόσκλησις Α' Συνάξεωςημερομηνία: 09-09-2009

Αριθμ. Πρωτ. 001/09Δωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 27-05-2018

La Santa Pentecoste; San Elladio, ieromartire; San Teraponto di Sardi, ieromartire; Santi Alipio, Eubioto, Paolo e Giuliana, martiri; San Giovanni il Russo, neomartire.

i santi di domani 28-05-2018

Lunedì del Santo Spirito; San Eutichio, martire; Santa Elicone, martire; San Alessandro, vescovo di Tessalonica; Santi Niceta, arcivescovo di Calcedonia, Niceta e Ignazio; San Andrea, folle per Cristo; San Zaccaria di Prousa, neomartire; San Mitro, neomartire.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP