Κείμενα Ἐπισκοπικῆς Συνελεύσεως

Πρόσκλησις Α' Συνάξεωςημερομηνία: 09-09-2009

Αριθμ. Πρωτ. 001/09Δωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 19-11-2019

San Abdias, profeta; San Barlaam di Antiochia; San Azez e compagni; San Agapio, martire; San Eliodoro, martire; San Pancario, martire; San Simone di Calabria.

i santi di domani 20-11-2019

La vigilia dell'Ingresso al Tempio della S.S. Madre di Dio; San Gregorio Decapolita; San Proclo, arcivescovo di Costantinopoli; San Dasio di Silistra; San Narsai, vescovo di Shahrqart e compagni, martiri; Santi Eustazio, Spesio, Anatolio, martiri; San Teoctisto il Confessore; San Sozomeno di Cipro.

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP