αναζητηση

εγγραφο στο newsletter


Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia e Malta

Βιβλία

Βιβλία καί δημοσιεύματα



ΣΤΑΧΥΣ 8-9 (1967) Γ μέρος

 copyright: Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta - Metropolis von Austria





ΣΤΑΧΥΣ 8-9 (1967) B μέρος

 

copyright: Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta - Metropolis von Austria





ΣΤΑΧΥΣ 8-9 (1967) A μέρος

 copyright: Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta - Metropolis von Austria





ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ τοῦ σωτηρίου ἔτους 2017

 Ἡ Ὀρθόδοξος Μητρόπολις Ἰταλίας καί Μελίτης
ἀφιεροῖ τό Ἡμερολόγιον τοῦ ἔτους 2017
τῷ σοφῷ Οἰκουμενικῷ Πατριάρχῃ,
Πατριάρχῃ τοῦ Γένους καί τῆς Ὀρθοδόξου Νεότητος,
κυρίῳ κυρίῳ Βαρθολομαίῳ,
ἐπί τῇ ἐκλογῇ Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον
(22 Ὀκτωβρίου 1991)

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ





CALENDARIO dell’anno di salvezza 2017

 La Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta
dedica il suo Calendario dell’anno 2017
al sapiente Patriarca Ecumenico,
il Patriarca del Popolo Ortodosso e della Gioventù,
Sua Santità Bartolomeo,
in occasione della Sua elezione al Trono Ecumenico
(22 Ottobre 1991)

Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta





ΣΤΑΧΥΣ 6-7 (1966) Δ μέρος

 copyright: Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta - Metropolis von Austria





ΣΤΑΧΥΣ 6-7 (1966) Γ μέρος

 copyright: Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta - Metropolis von Austria





Omelia durante la celebrazione del Santo Vespro presso la Cattedrale di San Giorgio dei Greci a Venezia

 in occasione della settimana di preghiera per l’unita’ dei cristiani 2017

Dottoressa Anna URBANI,

Segreteria del Consiglio Locale delle Chiese Cristiane di Venezia





ΣΤΑΧΥΣ 6-7 (1966) B' μέρος

 copyright: Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta - Metropolis von Austria



Υποκατηγορίες

Δωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 03-03-2021

i santi di domani 04-03-2021

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP