ΓεγονόταΚυριακή του Πάσχα στη Βενετία 2008

ημερομηνία: 27-04-2008;

φωτογραφική αποδημία

Μεγάλη Πέμπτη και Μεγάλη Παρασκευή στη Βενετία 2008

ημερομηνία: 25-04-2008;

φωτογραφική αποδημία

Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον

ημερομηνία: 20-04-2008;

π. Ἰωάννου Giannoccolo εἰς τήν Μητρόπολιν ἐν Βενετίᾳ

Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον

ημερομηνία: 10-02-2008;

τοῦ π. Παύλου Πατρίκολο εἰς Βενετίαν

A' Ἱερατική Σύναξις

ημερομηνία: 17-11-2007;

Μοντανέρ - Βενετία 15-17.11.2007

Χειροτονία εἰς Διάκονον

ημερομηνία: 10-11-2007;

π. Παύλου Πατρίκολο εἰς Ἱεράν Μονήν Σεμινάρας

Ἡ Α.Θ.Π. ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης ἐπισκέπτεται τήν Ὀρθόδοξον Μητρόπολιν Ἰταλίας καί Μελίτης

ημερομηνία: 20-10-2007;

κατά τὴν ἐπίσκεψίν του εἰς τὴν ἱστορικὴν Ἀδελφότητα τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου τῶν Ἑλλήνων τῷ Ἔθνει, εἰς Νεάπολιν Ἰταλίας

Ἐπίσκεψις Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου εἰς τήν Ρώμην

ημερομηνία: 13-06-2007;

φωτογραφική αποδημίαΔωρισε το 8 τοις χιλιοις

ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

i santi di oggi 22-01-2020

San Timoteo, Apostolo; San Anastasio il Persiano, martire; Santi Manuele, Giorgio, Pietro e Leone, ieromartiri e i loro compagni; San Giuseppe Samakos di Creta.

i santi di domani 23-01-2020

Μοιραστειτε το

Bookmark This

Follow Us

TOP